Fietsers bevorderen de lokale economie

U bent hier

Men beweert nog regelmatig dat meer plaats maken voor voetgangers en fietsers ten koste van de auto schadelijk is voor de lokale economie. Niets is echter minder waar. Verschillende internationale projecten onderzochten dit fenomeen. 

Madrid (Spanje)

Tijdens de kerstperiode in 2018 weerde men in het centrum van Madrid alle gemotoriseerde voertuigen. Eerst stonden de handelaars hier heel wantrouwig tegenover, maar na dit experiment bleek dat de inkomsten van winkels op de drukke winkelstraat, de Calle de Via, met 9,5 % waren gestegen.

Vancouver (Canada)

Toen ze in 2011 in het district West End (Vancouver) meer fietspaden wouden aanleggen in het drukke handelscentrum, werd er een actiecomité opgericht tegen de aanleg hiervan. De handelaars waren van mening dat de fietspaden de rijbaan zou versmallen en dat er zo minder auto’s naar de stad gingen komen. ‘Minder auto’s, dus minder klanten’, dachten ze. Maar ze hadden het bij het verkeerde eind.

Het was net het tegenovergestelde. De handelaars ontdekten dat klanten met de fiets net meer uitgaven dan klanten die met de wagen kwamen en ze kwamen veel meer over de vloer.

Ondertussen hebben de handelaars van district End zich helemaal bekeerd. West End profileert zich zelfs nu als één van de beste bestemmingen voor fietsers in Canada.

Circulatieplan (Gent)

Het is al meer dan drie jaar geleden dat het circulatieplan in Gent is ingevoerd. Dat dit een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit staat buiten kijf, maar in het begin waren de effecten op de economie nog onduidelijk. 

Uit een recente evaluatie van het circulatieplan blijkt dat de balans voor de Gentse handelaars overwegend positief uitvalt. Zo zijn er meer starters in de handel en de horeca en iets minder faillissementen (pre-coronatijdperk).

fietsstraat.jpg

Fietsers zorgen voor een bloeiende economie in de stad

Meerdere onderzoeken hebben ondertussen bewezen dat fietsers over het algemeen meer geld uitgeven in een stadcentrum dan automobilisten.

Waarom?

Omdat fietsers meer passeren en kunnen stoppen waar en wanneer ze willen. Automobilisten kunnen dit niet. Voor hen is het vaak een kruistocht om een parkeerplaats te vinden, laat staan dat ze in de buurt van de winkel waar ze willen zijn kunnen parkeren.

Meer fietsen is meer fietsenstallingen

Uiteraard hebben fietsers ook parkeerplaatsen nodig, maar één parkeerplaats voor een auto staat gelijk aan zes parkeerplaatsen voor fietsen. Als steden kiezen voor meer parkeerplaatsen voor fietsen, kunnen lokale bedrijven wel tot 25 % meer omzet draaien.

Veeloo verkiest verkeersvrije straten

Fietsers hebben dus een positieve invloed op de lokale economie in steden en commerciële wijken. Bij Veeloo, geven wij de voorkeur om onze winkels in autovrije straten te positioneren. In eerste instantie omdat we willen aanwezig zijn waar onze klanten vertoeven en ten 2de omdat een testrit stukken aangenamer is in een verkeersluwe straat...

Onze winkels

Terug naar #MetDeVeeloo Blog