Skip to main content

In februari 2023 gaf het Europees Parlement hun doel aan, om het fietsgebruik in de EU te verdubbelen. In 2024 zal dan ook nog meer ingezet worden op de fiets.

Bij vele wegenwerken in België wordt de infrastructuur verbeterd, met veel aandacht voor de fiets. De fiets krijgt meer en veiligere ruimte. Ook op financieel en fiscaal vlak, zowel voor particulier gebruik als voor woon-werk verplaatsingen, doet de Belgische overheid er alles aan om het fietsgebruik te stimuleren.

Vanaf 1 mei 2023 heeft elke werknemer in België recht op een belastingvrije fietsvergoeding van 0,27 €/km en dit in combinatie met andere voordelen.

Vlaanderen ondersteunt vooral het fietsgebruik voor woon-werkverplaatsingen, en met succes. De verkoop aan bedrijven en fietsleasing is populair en neemt jaarlijks toe.

Vlaamse ondernemers erkennen het positieve effect dat fietsen van- en naar het werk bij hun werknemers te weeg brengt. Bovendien zijn de kosten van een fietsaankoop of -leasing 100 % aftrekbaar, net als het creëren van parking, sanitair en andere initiatieven die het fietsgebruik stimuleren. Vooral leasing is hierbij populair, waarbij de werknemer aan het einde van de leasingperiode de fiets kan overnemen voor een restwaarde van 16 % van de initiële aankoopsom van de fiets. Bovendien is het leasebedrag volledig vrijgesteld van belastingen en kan de werknemer die laten inhouden op het bruto maandloon, waardoor er zelfs een belangrijk belastingvoordeel ontstaat.

Kalender